>
Interiores S - 41x41cm
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Fragmentos A - 100x150cm
Interiores A - 60x92cm
Interiores H - 15x147cm
Interiores F - 29x29cm
Interiores SS - 37x37cm
Fragmentos L - 60x49cm
En-sueños - 100x122cm
Interiores B - 75x105cm
Interiores C - 148x89cm
Interiores FF - 29x29cm
Secuencias A - 35x35cm
Fragmentos LL - 60x49cm
Consecuencias Q - 80x80cm
Interiores D - 100x81cm
Secuencias E - 17x24cm
Interiores M - 37x37cm
Secuencias C - 36x30cm
>
>
>